PROIECT PENTRU DRUM EXPRESS S5 POZNAN – WROCLAW, SECTIUNEA Korzeńsko – INTERSECTIA Widawa

CLIENT

Astaldi S.p.A.

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

115,000,000

Anul de construcție

2015

Tronsonul de autostrad? proiectat reprezint? o parte a autostr?zii S5, leg?tur? rapid? între cele dou? mari ora?e din vestul Poloniei - Pozna? ?i Wroc?aw. Tronsonul în cauz? are o lungime total? de 19.45 km ?i a fost executat în regiunea Dolno?l?skie, municipiile Trzebnica ?i Wroc?aw. Caracteristicile autostr?zii sunt urm?toarele: - clasa drumului : S; - vitez? de proiectare - Vp = 100 kilometri pe or?; - 2 p?r?i carosabile, cate una pentru fiecare sens, cu dou? benzi de 3,5m + band? de urgen?? de 2,5m; - Distan?a între sensuri: 11m (prev?zut? ca spa?iu necesar pentru o viitoare a treia band?); Serviciile de proiectare au fost atribuite de constructorul Astaldi SpA, ca urmare a particip?rii la licita?ia pentru proiectare ?i execu?ie. Scopul activit??ii de proiectare desf?surata de IRP Biuro PROJEKTÓW a fost realizarea proiectului tehnic  ?i  a detaliilor de execu?ie pentru urm?toarele structuri: - 11 structuri de-a lungul autostrazii, cu lungimi variind între 750.90m ?i 15.84m; - 8 pasaje superioare cu lungimi între 147,94m ?i 27,94m; - 26 pode?e, cu scop hidrologic ?i ecologic. Structurile au fost proiectate având în vedere diferite condi?ii pentru fiecare obiect. Au fost aplicate diverse solu?ii, ca de exemplu funda?ii de tip direct ?i indirect; p?mânt armat pentru a reduce presiunea terenului pe culee ?i ziduri de sprijin. Pentru tabliere s-au considerat solu?ii variate: pentru unele tabliere au fost folosite grinzi prefabricate pretensionate tip T, în timp ce la altele s-a preferat utilizarea structurilor casetate sau a grinzilor post-tensionate.