BUCURESTI METRO MAGISTRALA 4 – “PARC BAZILESCU – STRAULESTI”

CLIENT

Astaldi S.p.A.

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

155,000,000

Anul de construcție

2013

Lucrarile in discutie sunt situate la periferia sectorului 1 al municipiului Bucuresti la interserctia bd. Bucurestii Noi cu str. Durau pana la podul Straulesti si intersectia cu str. Ctin Godeanu, pe malul sudic al lacului Straulesti. Lucrarile principale constau in: - lucrarile civile structurale privesc 2 noi statii de metrou numite “Straulesti”(lungime 339ml , latime 21m) si “Laminorului” (lungime 286ml, latime 21m), realizate cu tehnologia top-down. Cele 2 statii includ accese si toate constructiile tehnologice aferente; - depoul Straulesti cuprinnde 7 linii de garare si 5 linii de revizie material rulant (lungime circa 140m); costructia depoului se va realiza cu tehnologia top-down. - galeria artificiala de legatura intre depoul Straulesti si statia Straulesti (lungime circa 200m), realizata cu tehnologia top-down. - terminal multimodal pentru accesul autovehiculelor, realizat la suprafata in corespondenta ariei de acoperire a depoului Straulest; - puturi de ventilatie si evacuare ape din statie si puturi de mare adancime in statii pentru epuismentul apei din acvifer; - Lucrarile de constructie a structurilor subterane, fie ele statii sau depou, sunt realizate concomitent cu un sistem de epuisment, in scopul coborarii nivelului panzei freatice din subsol (la circa 7m de la suprafata); - cele 2 interstatii pe doua linii, cate una pentru fiecare sens de deplasare, numite Parc Bazilescu-Laminorului (ml 184) si Laminorului-Straulesti (ml 607), sunt realizate cu freza TBM (tunel boring mchine) tipologia EPB (earth pressure balanced), avand diametru de excavare de 6,6m. - Lucrarile la tuneluri executate cu scut tipologia EPB, sunt precedate de tratamente masive de consolidare teren la intrare si iesire din statii sub protectia impermeabilizarii. Tratamentul consta in injectii de pasta ciment-bentonita care acopera un tronson de galerie de 15m lungime.