BUCURESTI METRO MAGISTRALA 4 – “PARC BAZILESCU – STRAULESTI”

CLIENT

Astaldi S.p.A.

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

155,000,000

Anul de construcție

2013

Lucrarile in discutie sunt situate la periferia sectorului 1 al mu¬nicipiului Bucuresti la interserctia bd. Bucurestii Noi cu str. Du¬rau pana la podul Straulesti si intersectia cu str. Ctin Godeanu, pe malul sudic al lacului Straulesti. Lucrarile principale constau in: - lucrarile civile structurale privesc 2 noi statii de metrou numi¬te “Straulesti”(lungime 339ml , latime 21m) si “Laminorului” (lungime 286ml, latime 21m), realizate cu tehnologia top-down. Cele 2 statii includ accese si toate constructiile tehnologice afe¬rente; - depoul Straulesti cuprinnde 7 linii de garare si 5 linii de revizie material rulant (lungime circa 140m); costructia depoului se va realiza cu tehnologia top-down. - galeria artificiala de legatura intre depoul Straulesti si statia Straulesti (lungime circa 200m), realizata cu tehnologia top-down. - terminal multimodal pentru accesul autovehiculelor, realizat la suprafata in corespondenta ariei de acoperire a depoului Strau¬lest; - puturi de ventilatie si evacuare ape din statie si puturi de mare adancime in statii pentru epuismentul apei din acvifer; - Lucrarile de constructie a structurilor subterane, fie ele statii sau depou, sunt realizate concomitent cu un sistem de epuisment, in scopul coborarii nivelului panzei freatice din subsol (la circa 7m de la suprafata); - cele 2 interstatii pe doua linii, cate una pentru fiecare sens de deplasare, numite Parc Bazilescu-Laminorului (ml 184) si Laminorului-Straulesti (ml 607), sunt realizate cu freza TBM (tunel boring mchine) tipologia EPB (earth pressure balanced), avand diametru de excavare de 6,6m. - Lucrarile la tuneluri executate cu scut tipologia EPB, sunt pre¬cedate de tratamente masive de consolidare teren la intrare si iesi¬re din statii sub protectia impermeabilizarii. Tratamentul consta in injectii de pasta ciment-bentonita care acopera un tronson de galerie de 15m lungime.