GALERIA DE LEGATURA INTRE REZERVORUL “S.GIACOMO DEI CAPRI” SI “CALORI DI CHIAIANO” IN ORASUL NAPOLI

CLIENT

Arin S.p.A. - Net Service S.t.l.

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

4,740,000

Anul de construcție

2010

Ca parte a programului general de modernizare a sistemului de servicii de acumulare ?i distribu?ie de apei a ora?ului Napoli, care a fost dezvoltat în 1997 de c?tre A.R.I.N., este prevazuta realizarea unui rezervor de stocare în localitatea Calori di Chiaiano ?i a unei conducte de alimentare DN1000, a rezervorului din localitatea S. Giacomo dei Capri. Montarea conductei se va realiza dupa finalizarea conexiunii subterane între cele dou? rezervoare. Proiectul final al lucr?rilor subterane prevede un traseu de legatura intre cele doua rezervoare , cu o desfasurare planimetrica totala de 2408.80m, din care 25,68m tunel artificial ?i 2383.12m tunel natural. Desfasurarea planimetrica a traseului, în conformitate cu prevederile din proiectul final, este caracterizata de 6 sec?iuni rectilinii legate de cinci curbe cu raz? constant?; configura?ia geometric? adoptat? este subdivizata, cu scopul de a minimiza impactul asupra zonei dens construite la suprafata, si nu în ultimul rând asupra complexul clinic “Monaldi”. Din punct de vedere altimetric, traseul prezinta o pant? constant? de aproximativ 0,1%, iar diferen?a de nivel între amonte ?i aval a tunelului natural este de 2,64m; galeria artificial?, situata la intrarea in tunelul natural, latura Chiaiano, are cota finala +220.60m deasupra nivelului m?rii. Galeria de legatura este situata la o adancime considerabila pe toata lungimea sa, cu excep?ia zonei de intrare in tunel, latura Chiaiano; în detaliu, diferen?ele de cota dintre axa longitudinala a tunelului ?i linia naturala a terenului sunt mai mari de 50m, de aproximativ 50 de ori diametrul tunelui, pe aproximativ 80% din traseu, cu valori maxime de peste 100 m. Sec?iunea de excavare, realizata cu tehnica de s?p?tur? standard, este de tip monocentric cu dimensiunea de 4.00m x 3.00m, cu în?l?imea peretii verticali de 1.00m si raz? de curbur? a boltei egala cu 2,00 m; suprafata de excavatie a sectiunii tip, fara captuseala provizorie si cea definitiva prevazuta pe baza condi?iilor stratigrafice , este de 10.28m2. In general, in sectorul realizarii tunelelor cu o lungime considerabila, particularizarea sec?iunilor transversale tip ?i modalitatea de avansare constituie rezultatul unei analize complexe si detaliate a numeroase conditii. Printre acestea se numara, geometria necesara tunelului, caracteristicile stratigrafice ?i geotehnice din subsol, condi?iile hidraulice ?i geometrice ale conturului. În cazul de fa??, studiile geologice, cercet?rile geotehnice ?i modelarea geotehnica a subsolului a condus la realizarea a 6 sectiuni tip de tunel, cu moduri diferite de avansare, pre-consolidare, tip de captuseala ?i geometrie. În ceea ce prive?te modul de avansare prevazut pentru cele 6 sec?iuni transversale tip, imediat dup? punerea în aplicare a interven?iilor de pre-consolidare este prevazuta excavarea întreagii sec?iuni pentru o lungime maxim? de 2.00m, urmata de o c?ptu?eal? provizorie. Alternarea excavare - captuseala provizorie se repeta pe o lungime maxima de 10m, turnarea arcului inferior (sectiuni tip 1, 5 ?i 6) ?i ulterior, la distanta de 10m, turnarea peretilor verticali ?i a boltei (sec?iunile 1-6) .