GALERIA DE LEGATURA INTRE REZERVORUL “S.GIACOMO DEI CAPRI” SI “CALORI DI CHIAIANO” IN ORASUL NAPOLI

CLIENT

Arin S.p.A. - Net Service S.t.l.

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

4,740,000

Anul de construcție

2010

Ca parte a programului general de modernizare a sistemului de servicii de acumulare și distribuție de apei a orașului Napoli, care a fost dezvoltat în 1997 de către A.R.I.N., este prevazuta realizarea unui rezervor de stocare în localitatea Calori di Chiaiano și a unei conducte de alimentare DN1000, a rezervorului din localitatea S. Giacomo dei Capri. Montarea conductei se va realiza dupa finalizarea conexiunii subterane între cele două rezervoare. Proiectul final al lucrărilor subterane prevede un traseu de legatura intre cele doua rezervoare , cu o desfasurare planimetrica totala de 2408.80m, din care 25,68m tunel artificial și 2383.12m tunel natural. Desfasurarea planimetrica a traseului, în conformitate cu prevederile din proiectul final, este caracterizata de 6 secțiuni rectilinii legate de cinci curbe cu rază constantă; configurația geometrică adoptată este subdivizata, cu scopul de a minimiza impactul asupra zonei dens construite la suprafata, si nu în ultimul rând asupra complexul clinic “Monaldi”. Din punct de vedere altimetric, traseul prezinta o pantă constantă de aproximativ 0,1%, iar diferența de nivel între amonte și aval a tunelului natural este de 2,64m; galeria artificială, situata la intrarea in tunelul natural, latura Chiaiano, are cota finala +220.60m deasupra nivelului mării. Galeria de legatura este situata la o adancime considerabila pe toata lungimea sa, cu excepția zonei de intrare in tunel, latura Chiaiano; în detaliu, diferențele de cota dintre axa longitudinala a tunelului și linia naturala a terenului sunt mai mari de 50m, de aproximativ 50 de ori diametrul tunelui, pe aproximativ 80% din traseu, cu valori maxime de peste 100 m. Secțiunea de excavare, realizata cu tehnica de săpătură standard, este de tip monocentric cu dimensiunea de 4.00m x 3.00m, cu înălțimea peretii verticali de 1.00m si rază de curbură a boltei egala cu 2,00 m; suprafata de excavatie a sectiunii tip, fara captuseala provizorie si cea definitiva prevazuta pe baza condițiilor stratigrafice , este de 10.28m2. In general, in sectorul realizarii tunelelor cu o lungime considerabila, particularizarea secțiunilor transversale tip și modalitatea de avansare constituie rezultatul unei analize complexe si detaliate a numeroase conditii. Printre acestea se numara, geometria necesara tunelului, caracteristicile stratigrafice și geotehnice din subsol, condițiile hidraulice și geometrice ale conturului. În cazul de față, studiile geologice, cercetările geotehnice și modelarea geotehnica a subsolului a condus la realizarea a 6 sectiuni tip de tunel, cu moduri diferite de avansare, pre-consolidare, tip de captuseala și geometrie. În ceea ce privește modul de avansare prevazut pentru cele 6 secțiuni transversale tip, imediat după punerea în aplicare a intervențiilor de pre-consolidare este prevazuta excavarea întreagii secțiuni pentru o lungime maximă de 2.00m, urmata de o căptușeală provizorie. Alternarea excavare - captuseala provizorie se repeta pe o lungime maxima de 10m, turnarea arcului inferior (sectiuni tip 1, 5 și 6) și ulterior, la distanta de 10m, turnarea peretilor verticali și a boltei (secțiunile 1-6) .