CONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR BAZEI MILITARE AMERICANE ÎN VICENZA (ITALIA)

CLIENT

NAVAL FACILITIES EUROPE & SOUTH WEST ASIA - CMC Ravenna - Alberto Izzo & Partners

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

244,000,000

Anul de construcție

2011

Contractul se refera la proiectarea preliminar?, definitiv? ?i executiv? a tuturor structurilor cl?dirilor din Baza SUA. Marina ?i Vicenza din Dal Molin, realizatede inginerii Schioppa, Del Gaudio ?i Ramasco în parteneriat cu al?i profesioni?ti.

Lucrarea, desf??urat? de "Cooperativa Muratori e Cementisti CMC din Ravenna" în numele U.S. Marina, a implicat construirea întregului complex militar pentru un total de aproape treizeci de cl?diri. Structurile, concepute începând cu etapa preliminar?, au fost finalizate în mai pu?in de patru ani; Cele mai multe dintre cl?diri sunt alc?tuite din cadre, sau echivalente cu cadre de beton armat ?i acoperire cu pl?ci prefabricate; unele cl?diri au, de asemenea, structuri de acoperire din o?el ?i laminat.

În detaliu, proiectantii au realizat urm?toarele cl?diri:

Phisical Fitness (Bldg. # 1)

Barracks (Bldg. # 2-3)

POV Parking (Bldg. # 4-10)

Access Control Point /PMO (Bldg. # 5-6-7-8-9-25)

Fire Station /PMO (Bldg. # 11)

Company Command & Operations (Bldg. #12-13-14-15)

Vehicle Maintenance (Bldg. # 16-17-18)

POL Facilities (Bldg. # 19)

Eco/Hazardous Material (Bldg. #20-47)

Central Plant (Bldg. #21)

Training Facility (Bldg. #22)

Dining Facility (Bldg. #23)

Brigade Headquarters (Bldg. # 24)

AAFES (Bldg. # 27)

Community Services (Bldg. #28)

Multi-Use Facility (Bldg. # 30)

Recreation Center/Boss (Bldg. #31)

Dial Central Office - DCO (Bldg. # 42)

Storage Bldg / General Purpose (Bldg. # 48)