STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN - CARANSEBEȘ, PARTE A CORIDORULUI ESTIC AL MEDITERANEI

CLIENT

Compania Naţională de Căi Ferate (CFR S.A.)

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

5,200,000 (Design Value)

Anul de construcție

2018

Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferat? Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebe?, linia de cale ferat? a Coridorului Est/Mediteranean, analizeaz? traseul cf existent care începe de la sta?ia Craiova la km 248 + 760 ?i se termin? chiar înainte de intrarea în Caransebe? Sta?ia de la km 474 + 925.

Lungimea total? a liniei de cale ferat? în cadrul acestui studiu este de 226,165 km. Pe aceast? linie circul? atât trenuri de c?l?tori cât ?i de marf?, în prezent num?rând 32 puncte de sec?ionare. Infrastructura existent? este departe de standardele TEN-T, cât ?i de prescrip?iile STI, aflându-se în condi?ii de mentenan?? reduse, majoritatea structurilor sale fiind aproape de limita duratei de via?? tehnic?. Aceasta nu respect? noile reglement?ri ?i norme EN, având zone de instabilitate ?i prezentând riscuri geotehnice, hidrologice, hidrogeologice.

Linia traverseaz? zone complexe din punct de vedere morfologic ?i, prin urmare, este important? prezen?a lucr?rilor majore precum tuneluri, poduri ?i lucr?ri de consolidare.

Cu semnarea acestui contract, CFR S.A. î?i propune s? îmbun?t??easc? standardele de transport prin aliniere cu cele europene.

Cele mai importante date ale liniei existente sunt prezentate mai jos:

- Lungimea traseului: 226 km

- Linie electrificat? complet?:

            - linie dubl? electrificat?: linia Craiova-Strehaia (60 km),

            - linie simpl? electrificat?: Strehaia -Drobeta - Tr. Severin - Caransebe? este o singur? linie electrificat? (166 km)

- Puncte de sec?ionare (g?ri (CF) ?i sta?ii mobile): 32

- Tunele: 11

- Poduri principale (cu o durat? mai mare de 10 m): 55

- Poduri minore (cu o distan?? mai mic? de 10 m): 65

Proiectarea, care a început în noiembrie 2018 în JV cu Italferr S.p.A. ?i I.S.P.C.F. S.A. este inca in curs.