BENCHMARKING AND FUNDING STRATEGY PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC DIN ROMÂNIA.

CLIENT

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

800,000 (Design Value)

Anul de construcție

2018

EBRD SMART Framework contract Benchmarking and Funding Strategy este un contract care vizeaz? îmbun?t??irea serviciilor de transport public ?i a infrastructurii rutiere din ora?ele ?i jude?ele României. Aceast contract va ajuta administra?iile ?i operatorii locali publici selecta?i prin sprijinul comparativ pentru gestionarea transporturilor publice ?i a infrastructurilor rutiere. Benchmarking-ul va oferi un instrument de comparare a performan?elor opera?ionale în cadrul grupului de lucru, contribuind la: 

- dezvoltarea celor mai bune practici de management si întreprinde ac?iunile necesare pentru îmbun?t??irea performan?ei;

- monitorizarea calit??ii activit??ilor desf??urate, a rezultatelor ob?inute ?i a performan?ei sectorului. 

În cadrul contractului va fi urm?rit? o agend? cu mai multe entita?ii, cu scopul de a ob?ine surse de finan?are mai sigure ?i pe termen mai lung. Strategia de finan?are evalueaz? strategiile de finan?are posibile ?i asigur? un dialog politic larg cu recomand?ri pentru adoptare. Se vor organiza seminarii ?i vizite in teritoriu pentru a prezenta oportunit??ile îmbun?t??ite în opera?iunile de transport public ?i între?inerea drumurilor ?i stimularea particip?rii sporite a sectorului privat. Contractul-cadru a fost semnat in Februarie 2018 ?i va fi finalizat la Ianuarie 2022.