ANALIZĂ DE OPȚIUNI PENTRU PROIECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ȘI ORGANIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN IASI

CLIENT

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

75,000 (Design Value)

Anul de construcție

2020 (End Design)

Proiectul este orientat spre evaluarea de c?tre BERD a acord?rii unui împrumut Municipalit??ii Ia?i pentru a permite ora?ului s? construiasc? un nou depozit de autobuze ?i tramvai, proiectat ?i echipat de asemenea, având în vedere noile autobuze electrice. Investi?ia face parte din programul de modernizare a mobilit??ii ?i eficien?ei transportului public din Ia?i. 

Domeniul de activitate include analiza op?iunilor identificate ?i justificarea celei mai bune op?iuni propuse pentru mutarea depozitului de tramvai ?i / sau a garajului de autobuz. Consultantul va oferi o descriere larg? a celei mai bune op?iuni propuse pentru investi?ii, incluzând defalcare pe componente principale ?i estim?ri ale costurilor ?i va prezenta în final op?iunea selectat? beneficiarilor ?i redactarea studiului de oportunitate, cerut de legisla?ia român? pentru a ob?ine aprobarea consiliului local ?i continuarea cu urm?torii pa?i ai investi?iei. Contractul de servicii de consultan?? a fost finalizat cu succes în perioada  Octombrie 2019 - Martie 2020.