STUDIU DE FEZABILITATE A DRUMULUI DE MARE VITEZĂ S-19, BABICA - DOMARADZ

CLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

4,000,000 (Design Value)

Anul de construcție

2018 (Start Design)

In urma castigarii licitatiei din 2018, IRP, impreuna cu Promost Consulting S.r.l., si-au adjudecat o alta licitatie de proiectare, pentru realizarea studiului de fezabilitate al drumului de mare viteza S-19, Babica - Domaradz. Acest tronson reprezinta 23 Km din cel mai amplu proiect corespunzator realizarii drumului de mare viteza “Via Carpatia”.

Zona interesat? de investi?ie trece prin municipalit??ile Czudec, Strzy?ów, Niebylec ?i Brzozowski, precum ?i, bineîn?eles, Babica ?i Domaradz, respectiv sec?iunile de început ?i de sfâr?it ale lotului rutier. Aceast? zon? este compus? în principal din zone forestiere, p?duri mici, terenuri agricole ?i este traversat? de câteva c?i de apa mai mari ?i mai mici.

Tronsonul de pornire este reprezentat de sfâr?itul primului lot S-19 ?i, în detaliu, de la intersec?ia Babica de la km 21 + 650, unde drumul traverseaz? râul Wis?ok ?i zona aferent? Natura 2000, care se deplaseaz? spre sud. Dup? zona Wielkie Pole, vine intersec?ia rutier? Strzy?ów-nowarnowa, unde S-19 traverseaz? drumul de stat Nowarnowa - Niebylec. Centrul MOP este planificat pe ambele p?r?i ale drumului în ?ara Jawornik. Continuând spre sud, autostrada traverseaz? drumul na?ional n. 19 ?i intr? în zona de peisaj protejat Hy?ie?sko-Gwo?nicki. Odat? ajuns în apropierea ora?ului Domaradz, traseul proiectului traverseaz? drumul de stat Domaradz - Przysietnica, iar mai spre sud, se intersecteaz? cu drumul nr. 886. Aici, a?adar, este prev?zut? intersec?ia dintre Domaradz acolo unde se termin? traseul.

 

Parametri tehnici de baz?:

- clasa tehnic? S;

- viteza de proiectare - 100 km / h;

- viteza maxim? - 110 km / h;

- num?rul de benzi - 2 x 2;

- l??imea benzii - 3,50 m.

 

Obiecte de inginerie:

În func?ie de stadiul actual de progres al lucr?rilor de proiectare (10.2018), se a?teapt? urm?toarele:

- 3 sau 2 tuneluri rutiere (se desf??oar? activit??i pentru optimizarea traseului S19 ?i reducerea num?rului de tuneluri)

- 11 overpass;

- 1 pod;

- 7 viaducte;

- 2 intersec?ii rutiere;

- 7 pasaje minore;

- Alte lucr?ri minore