PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR MAJORE ȘI MINORE DE PE LINIA DE CALE FERATĂ BYDGOSZCZ - TRICITY - SECȚIUNEA C: KM 187 + 000 LA KM 203 + 512

CLIENT

General Client: Polskie Koleje Państwowe (PKP S.A.)

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

N.A.

Anul de construcție

2020

Semnat în noiembrie 2018 de c?tre IRP contractul pentru proiect tehnic ?i detalii de execu?ie pentru construc?ia liniei de cale ferat? din nordul Poloniei pentru o lungime de aproximativ 16 km.

Contractul, început la sfâr?itul anului 2018, este dezvoltat în colaborare cu alte companii de inginerie na?ionale ?i interna?ionale. În detaliu, IRP va lucra la peste cincizeci de opere de art? ?i va proiecta poduri, viaducte ?i alte structuri feroviare minore.
În detaliu, contractul prevede dezvoltarea proiect?rii tehnice ?i de detaliu pe lâng? verificarea supravegherii tehnice în construc?ie pe sec?iunile nr. 201 a liniei de cale ferat? de pe sec?iunea C din Bydgoszcz - lotul Tricity: Gdansk Osowa - Gdynia G?ówna ?i, mai precis, de la km 187 + 000 la km 203 + 512.

Investi?ia î?i propune s? îmbun?t??easc? calitatea serviciilor de transport pe linia feroviar? nr. 201 ?i traverseaz? ora?ul Gdansk ?i Gdynia. În aceast? sec?iune exist? 27 de poduri, inclusiv trei structuri mari de o?el ?i 20 de podete transversale.

Finalizarea serviciilor de proiectare este de prevazut în anul 2020