IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT SISTEMIC MODERN, INTEGRAT AL PARCĂRILOR ORAȘUL COSTANȚA PENTRU PROGRAMUL GREEN CITY DE CĂTRE EBRD

CLIENT

EBRD - European Bank Fro Reconstruction and Development

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

N.A.

Anul de construcție

2021

Proiectul implic? Municipiul Constan?a, unul dintre cele mai mari ora?e din România, cu o popula?ie de peste trei sute de mii de locuitori.
Proiectul este axat pe implementarea unui sistem modern integrat de management al parc?rii ?i pe investi?iile aferente, cu scopul de a atinge cel mai bun obiectiv în materie de sustenabilitate.

De câ?iva ani, BERD s-a angajat ferm s? investeasc? în România în Programul Green City în care urm?re?te impactul asupra mediului ?i în detaliu:
- Utiliza?i standardele UE de mediu, inclusiv cele mai bune tehnici disponibile.
- Reducerea polu?rii locale datorit? activit??ii municipale aferente.
- Îmbun?t??irea eficien?ei resurselor.
Proiectul, care î?i propune s? promoveze mobilitatea, va fi în conformitate cu Planul de Mobilitate Urban? Durabil? (SUMP) al ora?ului elaborat în 2015.
Acest proiect confirm? buna colaborare cu Banca BERD ?i împinge Grupul ITR s? î?i continue munca pentru a ajuta toate municipalit??ile s? g?seasc? solu?ii durabile pentru transportul local.