REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA FRONTIERA-CURTICI-SIMERIA, TRONS. 2: KM 614 – GURASADA: SUBTRONS. 2A (KM 614 – CAP Y BRAZAVA) SI SUBTRONS. 2B (CAP Y BRAZAVA - CAP Y ILTEU)

CLIENT

Astaldi S.p.A. - FCC Construcciones S.A. - Salcef S.p.A. - Thales S.p.A.

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

740,000,000

Anul de construcție

2017

Contractul de proiectare detaliat?, As-Bulit, Asisten?? tehnic? în execu?ie ?i Value Engineering implic? reabilitarea liniei de cale ferat? Frontiera-Curtici-Simeria Lot 2 ?i se realizeaz? în favoarea JV Astaldi SpA - FCC Construcciones SA - Salcef SpA - Thales Srl. Lucr?rile contractate de companii prin intermediul Red Fidic cu dou? contracte diferite au o valoare total? de aproximativ 740 de milioane de euro ?i au început în iulie 2017. Proiectul realizat pentru cele dou? loturi, Sec?iunea 2A (Km 614 - Cap Y Brazava ) ?i Sec?iunea 2B (Cap Y Brazava - Cap Y Ilteu), este in sarcina de Italrom în asociere cu compania româneasc? ISPCF SA ?i acoper? toate lucr?rile civile.

În detaliu, proiectul face parte din cadrul principal pentru reabilitarea sistemului feroviar românesc ?i accelerarea coridoarelor europene pentru transportul de c?l?tori ?i m?rfuri. Traseu în obiect se dezvolt? pe o lungime de aproximativ 80 km, începând de la vama cu Ungaria ?i ajungând în ora?ul Ilteu. De-a lungul traseului se afl? opere de art? majora importante cum ar fi traversarea în patru puncte ale râului Mure? cu ajutorul unor poduri cu deschiderea de pân? la 100 m, tuneluri ?i a mai multor treceri ale drumurilor locale ?i regionale; proiectul include ?i reabilitarea a ?apte sta?ii de-a lungul traseului ?i, în special, adaptarea structural?, instalatii ?i arhitectural?.

Finalizarea lucr?rilor este programat? pentru 2020.